Баянхонгор аймагт байрлах ”Наран Мандал” компанийн “Цагаан Цахир” алтны уурхай нь олон жилийн түүхтэй бөгөөд өнөөг хүртэл тус орд нь томоохон алтны үндсэн ордод тооцогдсоор ирсэн.

1950 -аад он
Наран мандал компанийн эзэмшилд байдагт талбай дээр анхны судалгааны ажлыг Оросын геологичид хийжээ.
1960 -аад он
Зүүн Германы геологичид өрөмдлөгийн экспедицийг энэ нутагт явуулсан.
1991
Нэмэлт өрөмдлөг, суваг шуудуу, геохимийн ажлыг Японы геологичид гүйцэтгэсэн.
1990-ээд он
1990-ээд онд дурдсан геологийн ажлыг үндэслэн ашиглалтын лиценз олгосон.
2000
Хятад улсын түнштэй хамтарсан үйлдвэр байгуулснаар үйлдвэр ашиглалтад орж, олборлолт эхэлсэн. Хэдэн зуун кг алт үйлдвэрлэдэг.
2011 онд
Их Британи, Америкийн хөрөнгө оруулалттай баруун бүсийн Монгоулд компани Монголд орж ирснээр хөрөнгө оруулалтын боломжийг судалж эхэлсэн.
2014 онд
Монгоулд хамтарсан үйлдвэр байгуулах гэрээгээр Наран Мандал компанийн алтны уурхайн төслийн хяналтыг авсан.
2015
Монгоулдын удирдлагын дор Наран Мандал компани нь өргөжин тэлж, шинэчлэгдсэн.
2016 онд
Наран Мандал нь цианит натрийн зөвшөөрлөө авсан бөгөөд энэ нь Монгол улсад цианидыг боловсруулах үйлдвэрт ашиглах зөвшөөрөлтэй гурван идэвхтэй компанийн нэг нь болсон.
2017 онд
Туршилтын үйлдвэрлэл эхэлж, JORC-ийн шаардлагад нийцсэн өрөмдлөгийн кампанит ажил явагдсан.
2019 онд
Үйлдвэрийн хүчин чадлыг өдөрт 360 тонн болгож өргөтгөж, уурхайн 10 -р судал, 2 -р судал зэрэг бусад судлууд руу өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн.
2020
Нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор JORC-ийн шаардлага хангасан өрөмдлөгийн компанит ажлыг гүйцэтгэсэн.
2021
2 ба 10 -р судлаас олборлолт эхэлж нэмэлт өрөмдлөгийн ажлууд явагдсан.

Уурхайн хөгжлийн үе шатууд болон зөвшөөрлүүд